UITGIFTE

Deze site wordt uitgegeven door ODYSSEE Benelux N.V.

Thomas Edisonlaan 131
1402 Nijvel
Telefoon : 00 32 67 47 07 15
Mail : odb@odymail.com
KBO registratie : 0793 987 461

Ontwerp

One X Fidlid
+33 (0)2 28 29 74 20

GRAFISCHE UITVOERING

One X Fidlid
02 28 29 74 20

HOST

Datacenter :
2iSR
49300 Cholet
09 72 12 27 24

FOTOVERANTWOORDING

ODYSSEE Benelux, foto’s gemaakt door John Nguyen – L’autre Prod

AANSPRAKELIJKHEID

De eigenaar is alleen aansprakelijk voor de verstrekte informatie en de geleverde diensten. ODYSSEE Benelux zet zich echter in om de nauwkeurigheid en de bijwerking van de op deze site verspreide informatie zo goed mogelijk te waarborgen en behoudt zich het recht voor de inhoud hiervan te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing te corrigeren.

De bezoeker is dan ook gewaarschuwd dat hij de informatie op andere manieren moet verifiëren.

Dientengevolge wijst ODYSSEE Benelux elke aansprakelijkheid af voor: onnauwkeurigheden, onjuistheden of omissies met betrekking tot de op de site beschikbare informatie; schade voortkomend uit frauduleuze intrusie van een derde die wijziging van de op de site verstrekte informatie tot gevolg heeft gehad; en meer in het algemeen alle directe of indirecte schade, onafhankelijk van de oorzaak, herkomst, aard of gevolgen ervan, veroorzaakt door de toegang van een willekeurig iemand tot de site of de onmogelijkheid om de site te openen, evenals gebruik van de site en/of geloof dat wordt gehecht aan een informatie die direct of indirect van de site afkomstig is.

Bovendien en zonder vermelding van het tegengestelde zijn de rechten op het intellectuele eigendom van de documenten op de site en elk van de elementen die voor deze site gecreëerd zijn, exclusief eigendom van ODYSSEE Benelux of zijn leveranciers, die geen enkele andere licenties of rechten verlenen dan het raadplegen van de site.

De reproductie van op de site gepubliceerde documenten is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden en persoonlijk gebruik, elke reproductie of elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden is strikt verboden.
Alle merken die op de site worden genoemd, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Alle producten, logo’s en afbeeldingen die op de pagina’s van deze site worden vermeld, zijn het eigendom van hun respectieve merk.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

ODYSSEE Benelux is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Bij het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens houden wij ons sinds 1 mei 2023 aan de Belgische wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De informatie die ODYSSEE Benelux zou verzamelen, is afkomstig van de vrijwillige registratie van een e-mailadres dat door de gebruiker is verstrekt en waarmee hij documentatie kan ontvangen of naar een bepaald punt kan informeren. Deze informatie wordt nooit doorgegeven aan derden.

In overeenstemming met de geldende Belgische wetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hebben geïnteresseerde partijen het recht op toegang tot en rectificatie van persoonlijke gegevens die op hen betrekking hebben en onderworpen zijn aan geautomatiseerde verwerking door contact op te nemen met de sitebeheerder.

AUTEURSRECHT

Deze hele site is onderworpen aan de Belgische wetgeving met betrekking tot auteursrechten en intellectueel eigendom.

HYPERLINKS (aansprakelijkheid)

De op de site aanwezige hyperlinks verwijzen de gebruikers door naar andere sites waarvan de content buiten de aansprakelijkheid van ODYSSEE Benelux valt.

Elke natuurlijke of rechtspersoon die een link naar www.odyssee-environnement.nl wil plaatsen, moet hiervoor eerst toestemming vragen.

ODYSSEE Beneux behoudt zich het recht voor om te vragen om verwijdering van de links waarvan het bedrijf acht dat zij zijn belangen schaden.

Deze wettelijke vermeldingen en gebruiksvoorwaarden bevestigen de aanvaarding van elke gebruiker van de referentiesite www.odyssee-environnement.nl

ODYSSEE Benelux is een gedeponeerd merk.

Copyright: ODYSSEE Benelux.