Hydro-ethiek, een voordelige en ecologische oplossing

In het kader van de toepassing van een globale strategie voor de behandeling van uw waternetwerken, bepaalt u de juiste oplossingen voor een site en uw bedrijf. Een aangepaste behandeling maakt het mogelijk het water- en energieverbruik te verlagen, zonder de resultaten en het milieu te schaden.

Besparen

Eén enkele millimeter kalkaanslag op de wanden van een circuit kan het energieverbruik van apparatuur met 7,5% verhogen! Correcte behandeling van het warme water van een stoomketel maakt het mogelijk het aantal aftappingen en daarmee de verbruikte hulpmiddelen te beperken. Deze positieve effecten die onze hydro-ethici goed kennen, tonen het dubbele belang van onze globale prestatiebenadering aan.

Kwaliteit

Omdat het water in uw circuits te allen tijde van onberispelijke kwaliteit moet zijn, begeleiden wij u in real time

met onze ODYSECURE besturings- en monitoringoplossingen.

Wij doen dit via regelmatige monsternames die wij analyseren in ons laboratorium in Requeil.

Ecologie

Dankzij onze unieke aanpak verlaagt ODYSSEE uw milieu-impact op drie niveaus:

  • Hulpmiddelen: de hydro-ethische benadering maakt vermindering van het verbruik van natuurlijke hulpmiddelen mogelijk (water, elektriciteit, gas).
  • Biodiversiteit: onze alternatieven afkomstig uit de groene chemie en onze filmvormende aminen verlagen de concentratie actieve stoffen afkomstig uit de petrochemie in het water en de impact hiervan op de biodiversiteit.
  • Broeikasgassen: zowel de inkoop van grondstoffen en actieve stoffen als de beperking van het vervoer en van de verbruikte energie dragen bij aan de verlaging van uw koolstofvoetafdruk.

Bent u geïnteresseerd in ons advies ?

Neem contact met ons op !