Samen het beste waterbehandelingsprotocol bepalen voor uw installatie

Omdat u niet zou moeten kiezen tussen industriële prestatie en milieuprestatie begeleidt ODYSSEE u bij de bepaling van het waterbehandelingsprotocol dat het meest geschikt is voor uw vakgebieden, uw installaties en uw netwerken

Industriële prestatie en milieuprestatie

Wij koppelen door de Verenigde Naties vastgestelde duurzame ontwikkelingsdoelen aan elk van uw industriële prestatiedoelen. Onze hydro-ethische benadering van het hulpmiddel water stelt ons in staat beide te harmoniseren.

Concreet stellen wij u voor om samen een behandelingsprotocol te bepalen dat u in staat stelt uw doelstellingen te verwezenlijken, waarmee u weer besparingen realiseert voor uw bedrijf en het milieu beschermt.

De prestaties contractueel vastleggen

In het contract voor gedeelde prestaties bepalen wij samen de verwachte prestatiedoelen. Vervolgens bepalen onze teams het meest geschikte behandelingsprotocol voor uw industriële watercircuits. Onze facturering wordt gebaseerd op de besparingen die u realiseert.

Complete oplossingen op maat

Prestatie betreft elk niveau van uw watercircuit: kalkaanslag vermindert de warmtewisseling, corrosie versnelt de slijtage van de installaties, en hierbij komen nog storingen en bacteriologische risico’s.

ODYSSEE past complete oplossingen op maat toe met actieve stoffen, materiaal en aansturing, voor een optimale werking van uw waternetwerken.

Een oplossing voor elk waternetwerk

  • Koeltorens

De bescherming tegen corrosie van koeltorens optimaliseren De hydro-ethici van ODYSSEE verzorgen onder andere de betalende etappe van passivering van de installaties voor de ingebruikstelling ervan. Hiervoor hebben zij een specifiek voor passivering ingesteld apparaat te huur, de ODYBOARD, en zij leggen zich vast op de verhoging van de corrosiewerende eigenschappen van het netwerk.

  • Industriële stoomketels

Witte dampen behandelen via een voorziening die aan de geldende regelgeving voldoet, die de overeenstemming met de normen in de voedingsindustrie bewaakt en de thermische prestatie van de installatie optimaliseert.

  • Stadsverwarming

De levensduur en de veiligheid van de installaties verbeteren door vermindering van de corrosie en de aanslag en door vooruit te lopen op lekken in de leidingen.

  • Warm water voor huishoudelijk gebruik

Elk gezondheidsrisico voorkomen door oplossingen die voldoen aan de vereisten van de CEE-richtlijn 80/778. Hierin zijn de normen bepaald die betrekking hebben op water voor menselijke consumptie.

  • Geothermie

De behandelingsoplossingen aanpassen aan de problemen van de verschillende proceszones van de geothermiesites.

  • Zuiveringsstation

De sites continu reinigen om prestaties op de lange termijn te garanderen. ODYSSEE stelt een specifiek proces voor waarin coagulerende stoffen worden gecombineerd met vlokvormers.

  • Gesloten, half open, open, warm, koud circuit

Bent u geïnteresseerd in onze aanpak ?

Neem contact met ons op !