De prestatie van de netwerken op de lange termijn optimaliseren

Om vooruit te lopen op de natuurlijke ontregeling van de netwerken door water hebben de hydro-ethici van ODYSSEE een serie actieve stoffen ontwikkeld die problemen in verband met proceswater voorkomen en de prestatie van de netwerken op de lange termijn optimaliseren.

Het doel hiervan?

• Alle problemen in verband met kalkaanslag vermijden, die de warmtewisseling beperken

• Corrosie bestrijden, die snelle slijtage van de installaties veroorzaakt

• Elk bacteriologisch risico voorkomen, om optimale werking van het netwerk te garanderen

Onze innovaties

Problemen in verband met kalkaanslag voorkomen

Tegen kalkaanslag, om een optimale warmtewisseling te garanderen. De gepatenteerde oplossing ODYLIFE is de eerste biogebaseerde actieve stof tegen kalkaanslag die optimale warmtewisseling garandeert in het circuit, zonder het milieu te schaden.

Antiscalant, opdat de mineralen in het water de goede werking van de osmose-installaties niet verhinderen. ODYSSEE stelt de gepatenteerde, biogebaseerde ODYLIFE-antiscalants voor.

Corrosie voorkomen

Anticorrosie, om de levensduur van het circuit te verlengen. De 5e generatie ODYSHIELD-producten van ODYSSEE zetten zich vast op de wanden van de circuits en beschermen tegen corrosie, zodat de levensduur van het circuit aanzienlijk verlengd wordt.

Deze innovatie van ODYSSEE is biologisch afbreekbaar en bevat geen fosfaten.

Vooruitlopen op de andere risico’s voor de circuits

Antivries. Om te voorkomen dat lage temperaturen invloed hebben op de werking van het circuit.

Om een antwoord te vinden op de specifieke problemen van industriëlen en exploitanten hebben wij curatieve oplossingen ontwikkeld die het mogelijk maken ene beschadigd circuit weer in gebruik te stellen en specifieke oplossingen, het hulpmiddel water wordt voor een specifiek doel gebruikt.

Bacteriologische beveiliging van de netwerken waarborgen

Biodispergeermiddel, tegen de biofilm op de wand van het netwerk waarin de meeste bacteriën zich genesteld hebben. Dit is milieuvriendelijker en maakt het ook mogelijk het gebruik van biociden met 30% tot 50% te verminderen en ten minste 10% van het totale budget te besparen.

Biocide, om alle bacteriologische problemen te vermijden Biociden zijn noodzakelijk om de beveiliging van het netwerk te garanderen. De hydro-ethici van ODYSSEE stellen biociden voor elk specifiek netwerk voor, in bijzonder nauwkeurige doseringen voor de betreffende biologische toepassing.

Ontdek een gedeelte van de 250 productreferenties

De toezegging van ODYSSEE : maatwerk voor elke site

Voor elk industrieel watercircuit wordt een volledige oplossing op maat samengesteld. Deze bevat actieve stoffen tegen kalkaanslag en tegen corrosie, biociden en biodispergeermiddelen, gedoseerd op basis van de specifieke behoeften van de circuits.

De werking van de netwerken wordt geoptimaliseerd om ervoor te zorgen dat het netwerk het best mogelijke niveau van industriële prestatie bereikt, terwijl tegelijkertijd op het hulpmiddel water wordt bespaard en het milieu wordt beschermd.

  • Warme of koude gesloten circuits
  • Koeltorens
  • Stadsverwarmingsnetwerken
  • Geothermiesites, op matige en hoge temperatuur
  • Stoomketels (de ODYSSEE-oplossingen voldoen volledig aan de wetgeving betreffende witte dampen van voedingskwaliteit)
  • Warm water voor huishoudelijk gebruik (ODYSSEE voldoet aan de eisen van de richtlijn CEE 80/778 betreffende water voor menselijke consumptie en garandeert uitsluiting van elk risico op legionella)

Onze certificeringen

Neem contact met ons op

De prestaties die ODYSSEE voorstelt, houden verband met de problemen rond de watervoetafdruk, maar ook de koolstof-, energie- en milieuvoetafdruk enz.

De besparingen die zijn gerealiseerd door de ethische prestatie van uw site kunnen op verschillende manieren gevaloriseerd worden.

Laten we er samen over praten !