2006 

2006, het jaar van de oprichting van ODYSSEE Environnement. Voortbouwend op de ervaring van de oprichters in de watersector, ontwikkelt het bedrijf al in zijn eerste bestaansjaar vele productseries : 

In ditzelfde jaar behandelt ODYSSEE Environnement koeltorens met een biodispergeermiddel (ODYZYME). Het doel hiervan was verhindering van biofilmontwikkeling, omdat dit de proliferatie van micro-organismen als legionella kan stoppen. In die tijd maakt deze innovatie het al mogelijk om het biocidegebruik met 30% te verlagen. Vijftien jaar later wordt het gebruik hiervan wettelijk verplicht.

2007 

ODYVAP VA30 is het eerste product voor stoomketels dat voldoet aan de regelgeving van de Food and Drug Administration (FDA), het regelgevend kader voor gebruik van producten in de voedingsmiddelenindustrie (paragraaf 21 CFR 173.310). 


ODYSSEE Environnement was het eerste bedrijf dat in koeltorens gebruik maakte van ATPmetrie (ATP-meting om de bacteriologische activiteit en de aanwezigheid van biofilms in water te kwantificeren) voor de kwalificatie van de doeltreffendheid van de ODYZYME-producten (biodispergeermiddel) en het correcte verloop van de ontsmettingsprocedures.

2008 

ODYSSEE Environnement creëert ODYPURE, de eigen productserie antiscalants,reinigingsmiddelen (zuur, base, desinfecterend) en beschermingsmiddelen voor osmosemembranen. 

Tegelijkertijd ontwikkelt ODYSSEE Environnement nieuwe productreferenties: ODYREF A52ODYREF A55ODYZYME NSIPODYTHERM IF580

2009 

ODYSSEE Environnement het enige op de markt verkrijgbare product uit dat bestand is tegen ozon: ODYREF A56, om kalkaanslag te verwijderen en corrosie te weren, met een geïntegreerd biodispergeermiddel (ODYZYME). De doeltreffendheid tegen corrosie van dit product, in de aanwezigheid van ozon, is gevalideerd door het Institut de la Corrosion van Brest. 

2010 

In 2010 creëert ODYSSEE Environnement ODYREF A91, het eerste anticorrosieproduct met geïntegreerd biodispergeermiddel voor koeltorens die gebruikmaken van hard water (<10 ppm CaCO3). 

ODYTHERM IF550 is het eerste universele product om gesloten circuits slibvrij te maken en verschillende materialen preventief te behandelen.

2011 

ODYSSEE Environnement bevestigt zijn geavanceerde positie met de ODYVAP-producten voor stoomketels, gegarandeerd zonder CMRdus niet-kankerverwekkend.

2012

ODYS ECS, de nieuwe productserie tegen kalkaanslag en corrosie voor warm water voor huishoudelijk gebruik wordt door het CSTB technisch gevalideerd door behandeling van waternetwerken in gebouwen.

2013

ODYSSEE Environnement ondertekent zijn eerste Europese vertegenwoordigingscontracten voor zijn oplossingen!

2015

ODYVAP VA30 dat in 2007 het eerste product voor stoomketels was dat voldeed aan de regelgeving van de Food and Drug Administration (FDA) wordt G6-gecertificeerd door het NSF. Dit betekent dat dit product is toegestaan voor behandeling van stoomketels waarvan de geproduceerde stoom rechtstreeks in contact komt met voedingsmiddelen. 

Naast de verkoop van producten stelt ODYSSEE Environnement zijn klanten ook een assortiment specifieke materialen voor :

2016

ODYSSEE Environnement creëert ODYSECURE, een uniek softwareprogramma om de beveiliging van installaties continue en automatisch te controleren.

2017

ODYSECURE controleert al in het eerste bestaansjaar de 100ste fabriek.

2018

ODYSSEE Environnement stelt zijn klanten volledige digitalisering van hun circuits voor: ODYGLOBAL, de combinatie van ODYSCOPE : digitalisering van praktische activiteiten uitgevoerd door een verko(o)p(st)er en ODYSECURE : digitalisering van de sensormetingen in de praktijk.

2019

ODYSSEE Environnement introduceert een belangrijke innovatie met de creatie van ODYLIFE, na dertien jaar R&D, de eerste 100% biogebaseerde actieve stof tegen kalkaanslag.

2021

L’ODYS ECS 100, een product tegen kalkaanslag en corrosie in warm water voor huishoudelijk gebruik krijgt van het Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) de technische goedkeuring dat bij gebruik van ODYS ECS 100 in combinatie met het automatische monitoringsysteem ODYSECURE slechts twee jaarlijkse technische controles nodig zijn om de beveiliging van een installatie te garanderen, tegen vier in andere situaties.

2022

ODYSSEE Environnement creëert de productserie ODYGEO voor behandeling van geothermiecircuits met matige tot hoge enthalpie. 

ODYSSEE bereikt het aantal van 500 fabrieken onder monitoring met de ODYSECURE-oplossing. Het water- en energieverbruik en de duurzaamheid van de aan ODYSSEE toevertrouwde installaties wordt ook mogelijk gemaakt door digitalisering.